Ksero A4 - A0

 • KSERO - PAPIER BIAŁY (A4 do 50 odbitek) - 40 gr/strona
 • KSERO - PAPIER BIAŁY (A4 od 51 - 300 odbitek) - 20 gr/strona
 • KSERO - PAPIER BIAŁY (A4 od 301 - 999 odbitek) - 15 gr/strona
 • KSERO - PAPIER BIAŁY (A4 od 1000 odbitek) - 10 gr/strona
 • KSERO - PAPIER KOLOROWY A4 - 50 gr/strona
 • KSERO - PAPIER BIAŁY A3 - 80 gr/strona
 • KSERO - PAPIER KOLOROWY A3 - 1,30 zł/strona
 • KSERO - KOLOR (A4 1 - 15 stron) - 2,50 zł/strona
 • KSERO - KOLOR (A4 powyżej 16 stron) - 1,50 zł/strona
 • KSERO - KOLOR (A3 1 - 15 stron) - 5 zł/strona
 • KSERO - KOLOR (A3 powyżej 15 stron) - 3,50 zł/strona

Ksero wielkoformatowe czarno białe

Przy formatach niestandardowych obowiązuje
ormatka rozliczeniowa A4 - 80g
 
Składanie dokumentacji do wpięcia lub teczki
20 gr. za każdą formatkę A4 (np. A1 6 x A4 = 80 gr.)