Pliki do druku

Druk prac dyplomowych / dokumentów wielostronicowych

Wymagane ustawienia do druku:

1. Ustawienie pracy do druku jednostronnego:

  • Lewy margines powinien być większy o 1 cm od prawego (na oprawę)
  • Numeracja powinna być na środku bądz z prawej strony.

2. Ustawienie pracy do druku dwustronnego:

  • Marginesy lustrzane
  • Wewnętrzny margines powinien być większy o 1 cm od zewnętrznego (na oprawę)
  • Numeracja powinna być na środku lub na zewnątrz.

Przed zleceniem druku prosimy przejrzeć dokładnie pracę w celu wyeliminowania
wszelkich błędów, gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i biedy w treści pracy.

W celu uniknięcia przesunięć tekstu proponujemy zapisać pracę w pliku o formacie .pdf.

Pliki mniejsze niż 50 MB prosimy przesyłać na adres email: comdruk@tlen.pl
W miarę możliwości prosimy o skompresowanie plików ZIP'em lub RAR'em,
ponieważ skompresowany i uszkodzony plik nie otworzy się.

W celu uniknięcia przesunięć tekstu proponujemy zapisać pracę w pliku o formacie PDF.

Przesyłanie projektów

Pliki mniejsze niż 50 MB prosimy przesyłać na adres e-mail: comdruk@tlen.pl

W razie możliwości prosimy o skompresowanie plików np.ZIP’em lub RAR’em, ponieważ skompresowany i uszkodzony plik nie otworzy się.
Kompresja pozwoli również na skrócenie czasu przesyłania.

Projekty większe niż 50 MB prosimy przesyłać pocztą na jednym z następujących nośników: CD, DVD, PenDrive lub dostarczenie osobiste, bądź
wysłanie na serwer FTP  (dane na maila).

Spady i marginesy

We wszystkich projektach istotne elementy np. napisy powinny się znajdować min. 3mm od krawędzi, tzw. linii cięcia. Natomiast tła
i elementy przylegające do krawędzi powinny wystawać dokładnie 2 mm poza linię cięcia.

Formaty wektorowe plików graficznych

*.cdr- pliki prpgramu Corel Draw w wersji do 11
*.pdf, *.ai, *eps, *.psd - pliki różnych programów graficznych, w przypadku programów Adobe w wersji do CS3

Zamiana czcionek na krzywe.

W projektach konieczna jest zmiana czcionek na krzywe. W programie CorelDraw służy do tego
funkcja "Zmień na krzywe lub Ctrl + Q", a w programie adobe Illustrator "Create Outlines" lub "Shift + Ctrl + O",
Jeżeli czcionki nie zostaną zamienione na krzywe to istnieje możliwość, że po otwarciu przez nas pliku będzie
brakowało polskich liter lub zmieni się krój pisma.

Przed wstawieniem mapy bitowej do projektu prosimy nadać jej właściwy wymiar i rozdzielczość, a sposób zapisu
kolorów (Color Mode) zmienić na CMYK. Dla kolorowej fotografii należy wybrać rozdzielczość - 300 dpi, a dla fotografii
czarno - białej, w odcieniach szarości, sepii lub zawierającej drobny druk - 600 dpi.

Wszystkie elementy zawierające efekty specjalne w programie CorelDraw i Adobe Illustrator prosimy zmienić na mapy bitowe
o rozdzielczości 300 dpi CMYK, a jeśli efekty te zawieraja drobny tekst to 600 dpi CMYK.
Formaty bitmapowe .tiff i .jpg.

Projekty prosimy przygotowac w skali 1:1, a sposób zapisu kolorów (Color Mode) zmienić na CMYK. Dla kolorowej fotografii
prosimy wybrać rozdzielczość - 300 dpi, a dla fotografii czarno białej, sepii lub drobnego tekstu - 600 dpi.

Projekty w formacie *.jpg są mniejsze niż w formacie *tif i moga byc łatwiej przesyłane przez internet. Różnica w wielkości
wynika z kompresji stratnej formatu *.jpg. W krańcowym przypadku gdy plik*.jpg jest za bardzo skompresowany następuje
zniekształcenie projektu! Aby uniknąć zniekształcenia nalezy zapisywać plik *.jpg wybierając opcje "Wysoka jakość - Duży plik".

Rysunki techniczne / rzuty / wizualizacje.

Plotowanie wielkoformatowe

Pliki do druku wielkoformatowego prosimy dostarczać  w formacie pliku *pdf, .cdr ver. 11, *psd (czcionki zamienione na krzywe) w skali 1:1.